Lehtimainonta toimii paikallisesti ja sitä voi vahvistaa digimainoksilla

Tiesitkö, että tutkimusten mukaan ihmiset luottavat neljä kertaa enemmän printtiin kuin sosiaaliseen mediaan, tai että ihminen joka lukee mainoksen lehdestä, käyttää 30 % enemmän aikaa myös kyseisen mainostajan sosiaalisen median mainoksiin? Lehtimainonta on siis toimiva ja tavoittava mainostyyppi yhä vieläkin.

On myös tutkittu printtiä mainostamisen tuloksellisuuden suhteen. Tutkimusten mukaan sijoittamalla 5 % markkinointibudjetista lehtimainoksiin, saadaan keskimäärin 90 % nousu ROI:hin? Lähde: Sappi Europe

Paikallisesti lehtimainonta on toimiva mainoskanava

Lehtimainonta on yhä käytössä, vaikka digitaalinen markkinointi ja sosiaalisen median mainonta ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Printtimediat, kuten sanomalehdet, aikakauslehdet ja paikallislehdet, tarjoavat edelleen mainospaikkoja yrityksille ja organisaatioille. Itse asiassa lehtimainonta on jälleen kasvussa, koska se tavoittaa ihmisiä paremmin kuin digitaalinen markkinointi – digikanavat ovat pirstoutuneita, ja käyttäjät ovat jakautuneet useille eri sovelluksille.

Lehtimainonta voi olla tehokasta joissakin tilanteissa, erityisesti silloin, kun se kohdistetaan tietyille kohderyhmille tai alueille. Tämän lisäksi, jotkut ihmiset arvostavat printtimedian konkreettisuutta ja pysyvyyttä verrattuna digitaalisiin medioihin, ja printtimediaan liittyvät mainokset voivat herättää enemmän luottamusta joissakin kuluttajissa.

Vaikka lehtimainonnan merkitys on vähentynyt digitaalisen markkinoinnin kasvun myötä, se säilyttää paikkansa osana monipuolista markkinointistrategiaa, joka voi sisältää eri kanavia ja lähestymistapoja. Monet yritykset ovat siirtäneet mainosbudjettejaan verkkomainontaan, joka mahdollistaa tarkemman kohdentamisen ja analytiikan. Tästä huolimatta lehtimainonnan uusi kasvu osoittaa, että sillä on edelleen arvoa markkinoinnin kentällä, ja se voi täydentää digitaalisen markkinoinnin strategioita tehokkaasti.

Lehti mediana toimii varsinkin paikallisesti

Suomalaisen paikallisen mainonnan näkökulmasta yksi tehokas tapa tavoittaa suuri määrä ihmisiä on paikallinen printtimainonta, kuten esimerkiksi Lohjan kaupungissa toimiva kaupunkilehti Ykkös-Lohja. Ykkös-Lohja tavoittaa noin 24 000 taloutta, mikä kattaa suuren osan Lohjan kotitalouksista ja on selkeästi suurempi peitto kuin millään muulla alueellisella medialla. Tästä syystä mainostajien kannattaa hyödyntää tätä kanavaa joka keskiviikko tavoittaakseen potentiaaliset ostajat.

Printtimainonnan lisäksi on suositeltavaa jakaa mainokset myös paikallisilla digikanavilla, kuten Facebook- ja Instagram-sivuilla sekä mahdollisilla www-sivustoilla, joita Lohjan alueella on tarjolla Ykkös-Lohjan ja ER-tuen palveluiden kautta. Yhdistämällä paikallisesti tavoittavan massamedian, eli Ykkös-Lohja-lehden, paikallisten digikanavien kanssa voidaan luoda vahva alusta mainosten tavoitettavuuden kasvattamiseksi.

Tämän seurauksena paikallisen printtimainonnan ja digitaalisen markkinoinnin yhdistäminen voi tarjota tehokkaan tavan tavoittaa laaja joukko potentiaalisia asiakkaita Lohjan kaltaisilla alueilla. Kattavan markkinointistrategian avulla yritykset voivat hyödyntää eri kanavien vahvuuksia ja parantaa mainonnan tehokkuutta sekä saavuttaa parempia tuloksia.

Mainosasiakaskysely 2023

Kysyimme Ykkös-Lohjan kevättalven 2023 mainosasiakkailta näiden tyytyväisyyttä Ykkös-Lohjaan mediana. Kyselyyn vastasi 34 yritystä ja yritysten mainokset olivat olleet lehdissä numerosta 3 numeroon 10/2023. Kyselyssä pyydettiin arvostelemaan Ykkös-Lohjan toimintaa asteikolla 0-5. Kyselyyn vastanneista 34 yrittäjästä 27 eli 79,4% antoi myyntitapahtumaan liittyen asiakastyytyväisyytenä arvosanan 5/5. Asiakkailta kysyttiin myös tyytyväisyyttä tehtyyn mainosmateriaaliin ja 34:sta vastaajasta vähintään 4/5 arvosanan antoi 26 vastaajaa eli 76,4%. Kyselyyn vastanneista vähintään 3/5 arvosanan kysyttäessä mediatilan hinnasta antoi 28/34 vastaajaa, ja mainoksen toimivuuteen 34 yrittäjää antoi vähintään 3/5 arvosanan 23 yrittäjää eli 67,6%.

Digimainonta lehtimainosten tukena

Ykkös-Lohja ja ER-tuki ovat rakentaneet paikallisia lehtimainontaan tukevia mainoskanavia paikallisten yritysten ja yrittäjien tueksi jo yli 10 vuotta. Käytettävissä ovat mm. Lohjalla OstaLohjalta kanavat sekä verkkosivuna että Facebook-kanavana, kuin myös paikallisia tukikanavia mm. Virkkalaan, Tynninharjulle sekä Lempolaan. Näiden kaikkien tarkoituksena on tukea Ykkös-Lohjan ja ER-tuen yritysasiakkaita ja tukea näiden mainosten ja tarjousten näkyvyyttä paikallisille asiakkaille. Siinä missä lehti tavoittaa joka viikko yli 33 000 lehden jakelullaan huomattavan määrän kotitalouksia, nämä digikanavat tavoittavat satoja ja tuhansia asiakkaita- eli vähemmän, mutta tukevat tätä printtimainontaa tavalla, mitä ei ole muualta saatavilla.

Digimainonta voi toimia tehokkaasti lehtimainosten tukena ja parantaa mainonnan kokonaistehokkuutta. Yhdistämällä printti- ja digimainonta yritykset voivat hyödyntää molempien kanavien vahvuuksia ja saavuttaa laajemman ja monipuolisemman kohdeyleisön. Digimainonta on helposti muokattavissa ja optimoitavissa reaaliajassa. Mainostajat voivat tehdä muutoksia kampanjoihinsa nopeasti ja helposti, jotta ne vastaavat paremmin yleisön tarpeita ja mieltymyksiä.

Yhdistämällä lehtimainonnan digimainonnan kanssa mainostajat voivat luoda synergiaa ja parantaa kampanjoidensa tehokkuutta. Lehtimainonta voi luoda vahvan brändin läsnäolon ja herättää luottamusta kuluttajissa, kun taas digimainonta voi tavoittaa kohdennetumman yleisön ja tarjota joustavuutta sekä kustannustehokkuutta. Tämä monikanavainen lähestymistapa auttaa yrityksiä saavuttamaan parempia tuloksia ja kasvattamaan asiakaskuntaansa.

Yksi kommentti artikkeliin ”Lehtimainonta toimii paikallisesti ja sitä voi vahvistaa digimainoksilla”